پروژه ها

پروژه های اجرایی گروه مکعب

گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود. ارگونومی استاندارد و تنوع در متریال انتخاب را برای شما به کاری لذت بخش تبدیل می کند. اساس طراحی مکعب خلاقیت، کارایی و زیبای بصری به همراه راحتی است. گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای مذکور یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود. ارگونومی استاندارد و تنوع در متریال انتخاب را برای شما به کاری لذت بخش تبدیل می کند. اساس طراحی مکعب خلاقیت، کارایی و زیبای بصری به همراه راحتی است. گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای مذکور یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود.

پروژه شرکت لوتوس

پروژه شرکت لوتوس، از پروژه های سال ۹۹ گروه مکعب است که با هدف طراحی فضای اداری و کلیه تجهیزات و مبلمان اداری انجام شد.

پروژه شرکت کتابراه

پروژه شرکت کتابراه، در سال ۹۹ توسط گروه مکعب طراحی و اجرا شد. پس از بازدید از فضای شرکت کتابراه طراحی دکوراسیون داخلی برای این

پروژه شرکت والا استون

پروژه شرکت والا استون، یکی دیگر از پروژه های گروه مکعب است که با هدف تغییر دکوراسیون داخلی و پارتیشن بندی در سال ۹۹ اجرا

پروژه شرکت فار

پروژه شرکت فار، در سال ۱۴۰۰ در گروه مکعب طراحی و اجرا شد. تغییر در دکوراسیون داخلی شرکت فار و طراحی و چیدمان تجهیزات و

پروژه شرکت اعتضاد غدیر

پروژه شرکت اعتضاد غدیر، یکی دیگر از پروژه های طراحی دکوراسین اداری و پارتیشن بندی گروه مکعب است که در سال ۱۴۰۰ طراحی و اجرا