M O K A A B

پروژه ها

پروژه های اجرایی گروه مکعب

گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود. ارگونومی استاندارد و تنوع در متریال انتخاب را برای شما به کاری لذت بخش تبدیل می کند. اساس طراحی مکعب خلاقیت، کارایی و زیبای بصری به همراه راحتی است. گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای مذکور یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود. ارگونومی استاندارد و تنوع در متریال انتخاب را برای شما به کاری لذت بخش تبدیل می کند. اساس طراحی مکعب خلاقیت، کارایی و زیبای بصری به همراه راحتی است. گروه طراحی دکوراسیون داخلی مکعب در زمینه طراحی فضاهای اداری، پارتیشن اداری، میز اداری و … فعالیت می کند. علاوه بر ارائه خدمات طراحی و مشاوره رایگان، طراحی و تولید محصولات متناسب با فضاهای مذکور یکی از ویژگی های مکعب محسوب می شود.

پروژه شرکت میهن گیک

پروژه شرکت میهن گیک، در منطقه غرب تهران یکی از پروزه های گروه مکعب در سال ۱۴۰۰ است که با موفقیت و رضایت کامل کارفرما

پروژه شرکت موبایلت

پروژه شرکت موبایلت، از پروژه های موفق گروه مکعب در سال ۹۹ است. همانطور که میدانید شرکت موبایلت وابسته به بانک سامان است که تغییر

پروژه شرکت نوشید

پروژه شرکت نوشید، ازپروژه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ توسط گروه مکعب است. در پروژه شرکت نوشید، کلیه تجهیزات و مبلمان اداری توسط تیم خلاق

پروژه شرکت آوان درمان

پروژه شرکت آوان درمان، از پروژه های اجرایی گروه مکعب در سال ۹۸ است که با هدف طراحی دکوراسیون اداری به گروه مکعب واگذار شد.

پروژه شرکت تهران اتکال

پروژه شرکت تهران اتکال، از پروژه های گروه مکعب است که در سال ۹۸ طراحی و اجرا شد. طراحی دکوراسیون داخلی در پروژه شرکت تهران

پروژه شرکت لوتوس

پروژه شرکت لوتوس، از پروژه های سال ۹۹ گروه مکعب است که با هدف طراحی فضای اداری و کلیه تجهیزات و مبلمان اداری انجام شد.

پروژه شرکت کتابراه

پروژه شرکت کتابراه، در سال ۹۹ توسط گروه مکعب طراحی و اجرا شد. پس از بازدید از فضای شرکت کتابراه طراحی دکوراسیون داخلی برای این

پروژه شرکت والا استون

پروژه شرکت والا استون، یکی دیگر از پروژه های گروه مکعب است که با هدف تغییر دکوراسیون داخلی و پارتیشن بندی در سال ۹۹ اجرا

پروژه شرکت فار

پروژه شرکت فار، در سال ۱۴۰۰ در گروه مکعب طراحی و اجرا شد. تغییر در دکوراسیون داخلی شرکت فار و طراحی و چیدمان تجهیزات و

پروژه شرکت اعتضاد غدیر

پروژه شرکت اعتضاد غدیر، یکی دیگر از پروژه های طراحی دکوراسین اداری و پارتیشن بندی گروه مکعب است که در سال ۱۴۰۰ طراحی و اجرا