پروژه مرکز نوآوری آمپر

پروژه اجرا شده گروه مکعب

1400/2

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه مرکز نوآوری آمپر
موضوع فعالیت : دکوراسیون - تجهیزات-پارتیشن بندی
تاریخ شروع : 1400/2
تاریخ پایان : 1400/11
آدرس : چیتگر-بلوار ایران خودرو - خیابان تولایی - مرکز نوآوری آمپر

اشتراک گذاری در :

پروژه مرکز نوآوری آمپر