پروژه واحد اداری گروه بادکوبه

پروژه اجرا شده گروه مکعب

1401/03

اطلاعات پروژه

نام پروژه :
موضوع فعالیت : دکوراسیون - تجهیزات-پارتیشن بندی
تاریخ شروع : 1401/03
تاریخ پایان : 1401/03
آدرس : شهرک غرب - مجتمع اریکه ایرانیان

اشتراک گذاری در :

پروژه واحد اداری گروه بادکوبه