پروژه واحد اداری گروه بادکوبه

پروژه اجرا شده گروه مکعب

1401/03

اطلاعات پروژه

نام پروژه :
موضوع فعالیت : دکوراسیون - تجهیزات-پارتیشن بندی
آدرس : شهرک غرب - مجتمع اریکه ایرانیان

پروژه واحد اداری گروه بادکوبه