افق داده ایرانیان

پروژه اجرا شده گروه مکعب

1400/02

اطلاعات پروژه

نام پروژه : افق داده ایرانیان
موضوع فعالیت : دکوراسیون - تجهیزات-پارتیشن بندی
تاریخ شروع : 1400/02
تاریخ پایان : 1400/03
آدرس : میدان هفت تیر

اشتراک گذاری در :

افق داده ایرانیان