دفاتری که کارکنان را از یکدیگر جدا می‌کند؛ کمتر الهام‌بخش همکاری بین آنها خواهد بود. اما همین فضاها هنگامی که کارکنان را با یکدیگر در ارتباط قرار می‌دهد، همکاری یک نتیجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این مطلب وب‌سایت مکعب گروپ به بررسی طراحی مبلمان اداری افزایش دهنده همکاری میان کارکنان می‌پردازیم. به طور خلاصه برای رسیدن به این هدف، باید چندین عامل را در نظر بگیرید؛ که در ادامه این مطلب، این موارد را مرور می‌کنیم.

ایجاد تعادل فضایی

تعادلی بین فضای باز و محصور، باید در طراحی مجدد شما وجود داشته باشد. برای فضاهای باز، مجتمع‌های بزرگ که کارکنان امکان برگزاری گردهمایی دارند را در نظر بگیرید. در این فضاها حتی راهروهای دفتر شما می‌تواند گسترش یابد تا الهام‌بخش ارتباطات باشد.

فضای خصوصی

در کنار فضاهای باز، کارکنان شما به یک فضای خصوصی برای انجام کارهای خود نیاز دارند. گنجاندن مرزهایی که مناطق مشترک را از فضای کاری شخصی جدا می‌کنند، یک عنصر کلیدی در طراحی مبلمان اداری افزایش دهنده همکاری میان کارکنان است.

مناطق

شما همچنین می‌توانید فضای خود را با مناطق مختلف تعریف کنید. شما می‌توانید یک “منطقه آرام” داشته باشید؛ که کارکنان می‌توانند کارهای فردی خود را در آن انجام دهند. همچنین مناطق اجتماعی را می‌توانید برای کارکنانی که مایل به صحبت کردن با یکدیگر هستند، ایجاد کنید. مناطق متنوع همکاری اجازه می‌دهند که تیم‌ها در یک فضای بدون اضطراب و بدون مزاحم در کنار یکدیگر جمع شوند؛ و این موضوع باعث می‌شود زمینه‌هایی برای یادگیری بیشتر دانش‌های موجود و یا کشف چیزهای جدید فراهم شود.

صندلی جایگزین

بهبود بازده فضای کار الزاما به معنی داشتن یک دفتر اداری بدون دیوار نیست. راه دیگری نیز برای رسیدن به این احساس وجود دارد که این راه مربوط به یک صندلی دائمی یا اختصاصی است. این صندلی به شما این امکان را می‌دهد که فضاهای خود را در دفتر اداری خود گسترش دهید، به بطوریکه تعامل و همکاری با دیگران را تشویق کنند. اگر این مورد را ترجیح نمی‌دهید، صندلی‌ها را به صورت ردیفی یا مجموعه‌ای مرتب کنید. این کار باعث بازتر شدن فضای اداری شما می‌شود. نه تنها این شکل چینش، اما این مدل هم کار تیمی را تشویق می‌کند؛ و ثابت شده است بیش از کار کردن به تنهایی مفید و موثر است.

اتاق‌ها در کجا قرار بگیرند

اگر برای جداسازی فضاها از سیستم‌های پارتیشن اداری یا قفسه‌های شیشه‌ای شفاف استفاده کنید؛ هر دو الهام‌بخش یک فرآ ن و نگهداری اسناد و مدارک مهم داشته باشند؛ هدر رفتن وقت از بین خواهد رفت. در نتیجه آنها زمان بیشتری برای همکاری با یکدیگر خواهند داشت.